17 ธันวาคม 2562

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมไว้อาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายธนาธร (จ้าว) รักษา บัณฑิตรุ่น 57

ความคิดเห็น