4 ธันวาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 7 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 2 อาคารใหม่คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
นักศึกษาปี 3 ได้รับทุนจากคณะวิทยาการจัดการ 2 คน คือ
  1. นายณัฐนันท์ ธิมายอม
  2. นายมณเฑียร บูระณะ
นักศึกษาปี 2 ได้รับทุนจาก
  1. คณะวิทยาการจัดการ 1,000 บาท 1 คน คือนายวรวุฒิ สีลา
  2. ได้รับทุนจากอาจารย์รังสิมา สว่างทัพ คนละ 4,000 บาท 4 คน คือนายภัทรพงศ์ ทวีสุข นายสุมนัสชัย สมานทอง นางสาวฐิติพร สุขประโคน และนางสาวเยาวดี สมานมิตร
Cr. ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณธนตพร ธรณพ และขอบคุณนักศึกษาทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังที่เข้มแข็งทุกคน

ความคิดเห็น