วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประชุมผู้สอน ESP จัดโดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา เวลา 13.00 น. เพื่อรับทราบนโยบาย เงื่อนไข และกฎระเบียบสำหรับผู้สอนวิชา ESP

ความคิดเห็น