13 พฤศจิกายน 2562

นำนักศึกษาทุกชั้นปี และคณาจารย์ในสาขา ร่วมกันทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ณ บริเวณริมถนนเสด็จนิวัตร หน้าอาคาร 21 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. และในช่วงเย็นเหล่าอาจารย์และนักศึกษาได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อร่วมพิธีเปิดร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น