จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ …8 มกราคม 2563 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 กลุ่มที่ 1 … ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพบุคคลโดยใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษ์ฐ์ทั้งในห้องเรียน และจากไฟยามค่ำคืน รวมทั้งฝึกถ่ายภาพทิวทัศน์กลางคืน… ณ อาคาร 24  ,หน้าอาคาร 15 และบริเวณที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 …อาจารย์เข้าใจว่าเด็กๆ ทั้งสนุก ทั้งเครียด ไหนจะโดนอาจารย์อาจดุ ไหนจะความไม่คุ้นเคยกับการใช้งานกล้อง D-SLR …ก็สู้ๆนะคะเด็กๆ… รายวิชาหลักการถ่ายภาพเบื้องต้นหากนักศึกษาเข้าใจหลักการถ่ายภาพ ทั้งการใช้งานกล้อง D-SLR การจัดองค์ประกอบภาพ  การเลือกแสงในการถ่ายภาพ แล้ว. … นักศึกษาจะสามารถต่อยอดด้านการถ่ายภาพไปสู่มืออาชีพได้สบายๆ …ขอบคุณพี่ๆ ทั้งศิษย์เก่า พี่มิ่ง พี่ปิ๊งและพี่ๆศิษย์ปัจจุบัน พี่มุก พี่บอส ที่แวะมาช่วยอาจารย์แนะนำน้องๆ …. ขอบคุณภาพถ่ายจากเด็กๆ ค่า

ความคิดเห็น