8 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อ สร้างความเข้าใจกับชุมชน ในโครงการ “ การประยุกต์ใช้สื่อเสมือนจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน และเพิ่มโอกาสด้านการขายสินค้าผ้าทอในเขตพื้นที่ ตำบลสายจีก ตำบลหลักเขต และตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น