ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรวรรณ อาจประโคน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 4  ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนักจัดรายการวิทยุฯ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ดิจิทัล ปีที่ 17

 

ความคิดเห็น