ร่วมกิจกรรม “ราชภัฏบุรีรัมย์มินิมาราธอน ครั้งที่ 6” เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันมีทั้งระยะฟันรัน 5 km และมินิมาราธอน 10.5 km

ความคิดเห็น