13 พฤศจิกายน 2562  ให้บริการถ่ายภาพนิ่งเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ณ ชั้น 4 อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอบคุณเด็กๆ มุก เบียร์ ยุ ป๊อบ กิ๊ฟ ปี 3 การสื่อสารมวลชนที่มาช่วยเตรียมอุกรณ์ ช่วยถ่ายภาพรวมทั้งรีทัชภาพเพื่อนำไปใช้งาน

ความคิดเห็น