โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม  2563  ณ กลุ่มชุมชนหนองขุนปราบ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

ไฟล์แนบ

jpg 76615

ขนาดไฟล์ 196 KB | จำนวนดาวน์โหลด 181 ครั้ง

jpg 76624

ขนาดไฟล์ 174 KB | จำนวนดาวน์โหลด 174 ครั้ง

jpg 76623

ขนาดไฟล์ 177 KB | จำนวนดาวน์โหลด 179 ครั้ง

jpg 76622

ขนาดไฟล์ 191 KB | จำนวนดาวน์โหลด 180 ครั้ง

jpg 76621

ขนาดไฟล์ 104 KB | จำนวนดาวน์โหลด 162 ครั้ง

jpg 76620

ขนาดไฟล์ 85 KB | จำนวนดาวน์โหลด 188 ครั้ง

jpg 76619

ขนาดไฟล์ 106 KB | จำนวนดาวน์โหลด 178 ครั้ง

jpg 76617

ขนาดไฟล์ 142 KB | จำนวนดาวน์โหลด 171 ครั้ง

jpg 76618

ขนาดไฟล์ 107 KB | จำนวนดาวน์โหลด 169 ครั้ง

jpg 76616

ขนาดไฟล์ 111 KB | จำนวนดาวน์โหลด 183 ครั้ง

ความคิดเห็น