ร่วมจัดงานสานสัมพันธ์น้องพี่ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีกิจกรรม การทำบุญสาขาวิชา พิธีไหว้ครู การทำบุญให้อาจารย์ใหญ่ และการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

ความคิดเห็น