สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ โครงการจิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศทำดีด้วยหัวใจได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น