อบรมการแปลและล่าม โดยวิทยากร นายประเวศ หงส์จรรนา ณ ห้องประชุมลักษณะงาม

ความคิดเห็น