การเข้ารหัสแบบกุญแจคู่หรือ Public Key มีความปลอดภัยมากกว่าการเข้ารหัสข้อมูลแบบกุญแจเดียวหรือ Private Key แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเข้ารหัสแบบกุญแจคู่จะเป็นวิธีที่เหมาะสมมี่สุดสำหรับการเข้ารหัสข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละองค์กรหรือบุคคล การเข้ารหัสโดยใช้กุญแจคู่ประกอบไปด้วยกุญแจ 2 ชนิด ที่ต้องใช้คู่กันเสมอในการเข้ารหัสและถอดรหัสคือ 1) กุญแจสาธารณะ (Public Key) เป็นกุญแจที่เจ้าของประกาศให้ผู้ใช้อื่น ๆ ทราบหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ และ 2) กุญแจส่วนตัว (Private Key) เป็นกุญแจที่เจ้าของจะต้องเก็บไว้ใช้ส่วนตัว โดยไม่เปิดเผยให้คนอื่นทราบ

ไฟล์แนบ

pdf digital_signature

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 515 ครั้ง

ความคิดเห็น