ร่วมงานกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 บ้านเชียงเกมส์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ความคิดเห็น