1. ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าเขาน้อย 9-10 พ.ย. 2562

2. ร่วมงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ร่วมกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวครุศาสตร์ (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครุศาสตร์)  26 ธ.ค. 2562

4. ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความผูกพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 27 ธ.ค.2562

5. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.2563

6. ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 16 ม.ค. 2563

7. ร่วมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมวันราชภัฏ 14 ก.พ.2563

8. ร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และ งาน Goodbye Senior สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

.

ความคิดเห็น