เข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบการ SME ทั้งในฐานะผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ให้คำปรึกษาจากคลีนิคเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการในยุก 4.0 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม Modena

ความคิดเห็น