วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 ร่วมถวายต้นโพธิ์ 5 ชั้น ในงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวครุศาสตร์ ครั้งที่ 6 (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563)

วันที่ 27 ธันวามคม 2562 ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมโครงการสร้างความรักความผูกพัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 16 มกราคม 2563 ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมจัดงานกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ร่วมกิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญ และงาน goodbye senior 2020 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น