วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Google Scholar  และ Personal Website **หัวข้อ “การทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google” ณ ห้องหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา  เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อคณาจารย์เป็นอย่างมาก

 

ความคิดเห็น