ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศทำดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น