16 มกราคม 2563 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันครู จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาการ และความประพฤติ นอกจากนั้น ช่วงสายของวันเดียวกัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตร และการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครูพี่เลี้ยงดีเด่น ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

 

 

ความคิดเห็น