สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่และงานคืนสู่เหย้าชาวไอที จัดขึ้น ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น