กิจกรรม One Day HUSOC Academic Service
18 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม One Day HUSOC Academic Service ณ บ้านโคกว่าน อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมบริการวิชาการแก่นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

 

 

ความคิดเห็น