เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ร่วมกับงานอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกันคัดกรองผู้เข้าสอบพนักราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสังกัดของ สพฐ.บุรีรัมย์ ณ สนามสอบภายในมหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

 

ความคิดเห็น