โรงเรียนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากการนิเทศในโรงเรียนแล้ว นักศึกษาพาอาจารย์ไปตรูธม สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น