รวมบทกวีคัดสรรในรายวิชากวีนิพนธ์ สอนโดย อาจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

ชื่อหนังสือ : นักเรียนกลอนนอนดึกนึกถึงเธอ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
นักเรียนกลอนนอนดึกนึกถึงเธอ. บุรีรัมย์: บริษัท ไอพริ้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด, 2560.
167 หน้า. ภาพประกอบ
1. กวีนิพนธ์ไทย. I. ชื่อเรื่อง.
ISBN 978-974-692-410-8

ไฟล์แนบ

pdf สมัครเล่นเป็นกวี

ขนาดไฟล์ 101 KB | จำนวนดาวน์โหลด 271 ครั้ง

ความคิดเห็น