สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP อาจเกิดปัญหาในการกำหนดค่าคอนฟิกให้กับเว็บไซต์ที่ตนเองพัฒนา ซึ่งส่งผลต่อการทำงานที่ถูกต้องของแต่ละเว็บไซต์ในกรณีที่มีการติดตั้งเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์บนเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ไฟล์คอนฟิก PHP เป็นไฟล์ที่กำหนดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานของ PHP ของแต่ละเว็บไซต์ อาทิเช่น ตัวแปรระบบ  เส้นทางการเก็บค่าต่างๆ รวมถึงไลบรารีแบบขยายที่จำเป็นต้องใช้ เป็นต้น ดังนั้นการมีส่วนช่วยส่งเสริมการทำงานของ PHP ของแต่ละเว็บไซต์ที่ต้องการตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบที่ต่างกัน ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังเป็นการจัดสรรทรัพยากรของระบบให้เกิดประโยชน์เต็มที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  การกำหนดค่าไฟล์คอนฟิกที่เหมาะสมให้กับแต่ละเว็บไซต์จะทำให้แต่ละเว็บไซต์มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อระบบ แต่ละเว็บไซต์จะเรียกใช้เฉพาะไลบรารีที่จำเป็นของตัวเองทำให้ประหยัดหน่วยความจำ และเป็นปัจจัยที่ให้การทำงานของเว็บแอพพลิเคชั่นทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ไฟล์แนบ

pdf Configure_php_multi-site_on_IIS7.5

ขนาดไฟล์ 477 KB | จำนวนดาวน์โหลด 1099 ครั้ง

ความคิดเห็น