หลายคนถามว่าทำไม?จึงจัดอบรมให้กับงานอนุรักษ์พลังงานในเรื่องนี้

คำตอบก็คือ เราเห็นวิถีชีวิตการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาตลอด เข้าใจว่าทุกคนต้องดิ้นรนและเหน็ดเหนื่อยพร้อมกับหนี้สินในทุกครัวเรือน วันนี้เมื่อมีโอกาสได้จัดอบรมจึงคิดว่านอกจากการสอดแทรกเรื่องของพลังงานให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว การสร้างคุณภาพชีวิตจากการนำศาสตร์ของในหลวงมาใช้จะทำให้บุคลากรเหล่านี้มีชีวิตที่มีคุณภาพขึ้น มีความสุขมากขึ้น และเมื่อนั้นพวกเค้าจะทำงานให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มากประสบการณ์ อ.ทอง ธรรมดา ขอบคุณทีมงานอนุรักษ์พลังงาน ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่เต็มที่กันมากตั้งแต่ลงชื่อจนถึงวันเดินทางถึงแม้มีภารกิจก็ไม่ห่างหาย

30 สิงหาคม 2559

ความคิดเห็น